OSMA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
 
ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO (EEE 2019)
 
Beograd, Srbija, 17–19. oktobar 2019.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ove godine organizuje Osmu međunarodnu naučnu konferenciju „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ – EEE2019 u Beogradu u periodu od 17 do 19. oktobra 2019. godine u hotelu Holiday Inn Španskih boraca 74, 11070 Beograd, Srbija.


Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo između kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim.
 
CILJEVI KONFERENCIJE
 
Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima. Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi (na primer, u agrobiznisu, eko-turizmu, zelenoj ekonomiji i drugom).

Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi. Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.
 
AGENDA
 
Petak, 18. Oktobar 2019, Hotel "Holiday INN"

8.00–9.30 Registracija

9.30–10.00 Uvodno obraćanje

10.00–10.15 Ceremonija potpisivanja saglasnosti sa partnerskim institucijama

10.15–11.45 Plenarni govor "Moj fakultet / Univerzitet u 5 minuta"

11.45–12.15 Pauza za kafu

12.15–14.15 Plenarna sesija

14.15–15.15 Ručak

15.15–17.15 Paralelne sesije
 
Subota, 19. Oktobar 2019, Hotel Holiday INN

9.30-11.30 Studentska sesija – dr. Shaik Azahar Shaik Hussain “Izazovi preduzetništva u XXI veku”

11.30–12.00 Pauza za kafu

12.00–12.30 Nagradna ceremonija i završno obraćanje
 

Organizatori konferencije