Peta međunarodna naučna konferencija pod nazivom "Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo", pod pokroviteljstvom „Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo“ (VŠ PEP) iz Beograda, Ministarstva privrede i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, održana je 28. i 29. oktobra u Beogradu.
 
Na otvaranju naučne konferencije potpisan je i ugovor o saradnji VŠ PEP sa Ruskim Novim Univerzitetom iz Moskve, ministarstvom prosvete Republike Gabon i Univerzitetom Privredna akademija iz Novog Sada. Potpisnici ugovora su bili: direktor VŠ PEP prof. Dr Jovan Živadinović, prorektor RNU Igor Darda, Branka Vijoglavin ispred ministarstva prosvete Gabona i rektor Privredne Akademije Mirko Kulić.

DALJE

Organizatori konferencije