Međunarodna naučna konferencija ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO – EEE se održava svake godine u Beogradu u Srbiji. Ona ima sledeće ciljeve:
 
Prvi cilj  Konferencije predstavlja pružanje mogućnosti naučnim radnicima i istraživačima da razmenjuju svoja istraživačka iskustva iz različitih naučnih disciplina .
 
Drugi cilj konferencije odnosi se na podsticanje tematskih diskusija za svaku od oblasti Konferencije, kako bi se testirale naučne ideje i dao suštinski doprinos problematici koja je predmet detaljnih razmatranja. Osim toga, ona treba da obezbedi ostvarivanje medjunarodnih profesionalnih kontakata izmedju istraživača i njihovih naučnih institucija.
Svi prihvaceni radovi biće objavljeni u Zborniku radova.

Organizatori konferencije