12. Međunarodna naučna konferencija
ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO (EEE 2023)
Beograd, Srbija, 26–28. oktobar 2023.

 
Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo između kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim
 
CILJEVI KONFERENCIJE
 
Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.
Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi.
Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi.
Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.
 
ORGANIZATORI KONFERENCIJE

 
Visoka škola za poslovna ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija, www.vspep.edu.rs
Visoka poslovna škola strukovnih studija ,,Prof. dr Radomir Bojković”, Kruševac, Srbija, www.indmanager.edu.rs
Severno-Kavkaski Federalni Univerzitet, Rusija, www.eng.ncfu.ru/home
Univerzitet primenjenih nauka Stanislaw Staszic, Pila, Poljska www.pwsz.pila.pl 
Fakultet za filozofiju, Univerzitet u Sofiji "St.Kliment Ohridski", Sofija, Bugarska, www.phls.uni-sofia.bg
Wekerle poslovna škola, Budimpešta, Mađarska, www.wbsc-h.eu
Internacionalni koledž za interdisciplinarne studije, SAD, www.americanschoolofgenealogy.com
                               Fakultet za preduzetništvo, Univerzitet u Teheranu, Iran, www.ut.ac.ir   
Univerzitet za telekomunikacije i poštanski saobraćaj,Sofija, Bugarska, www.utp.bg
Institut za ekonomska istraživanja pri Bugarskoj akademiji nauka, Sofija, Bugarska, www.iki.bas.bg
Bijeljina University, Bijeljina, Bosnia and Hercegovina, www.ubn.rs.ba
Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija, www.bba.edu.rs
 

partneri