OSMA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
 
ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO (EEE 2019)
 
Beograd, Srbija, 17–19. oktobar 2019.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ove godine organizuje Osmu međunarodnu naučnu konferenciju „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ – EEE2019 u Beogradu u periodu od 17 do 19. oktobra 2019. godine u hotelu Holiday Inn Španskih boraca 74, 11070 Beograd, Srbija, http://www.belexpocentar.rs/sr/holiday-inn-beograd.htm.
 
Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo između kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim.
 
CILJEVI KONFERENCIJE
 
Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.
Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi (na primer, u agrobiznisu, eko-turizmu, zelenoj ekonomiji i drugom).

Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi.
Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.
 

Organizatori konferencije