Okrugli sto

Okrugli sto

Tema:
KRIPTOVALUTE - NOVO REŠENJE ILI JOŠ JEDAN PROBLEM?

Moderator:
Prof. dr Vojkan Vasković, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Naime, od pre par godina u javnosti, a posebno među Internet korisnicima često se čuju informacije o Bitcoin-u koji je kripto valuta, protokol i softver. To je jedna od prvih implementacija ovakvog “novca” koja je za kratko vreme imala fascinantan uspeh. Bitcoin je osmišljen na osnovu ideje o novom obliku novca koji koristi kriptografiju u kontroli njegovog stvaranja i obavljanja transakcija. Interesantno je primetiti da se ne oslanja na bilo koju centralnu vlast a njegovo stvaranje je automatizovano i generiše se na serverima koji se još nazivaju bitcoin miners (rudari) a njihov osnovni zadatak je da potvrđuju stvaranje ovog novca dodavanjem koda decentralizovanoj evidenciji koja se povremeno ažurira i arhivira. Pokretanje i upotreba kripto valute ovog tipa otvara čitav niz pitanja, pre svega, ko kontroliše izdavnje i masu novca u opticaju, da li je ovo stvarno novac koji zavređuje pažnju ili još jedna od mnogih prevara u domenu poslovanja na Internetu. Ono što posebno  zabrinjava je masovno otvaranje novih sistema plaćanja zasnovanih na ideji kripto valuta.
Činjenica je da se sve više za ovu temu interesuju centralne banke i ovu tehnolgiju intenzivno izučavaju i testiraju. Tehnologija koja je u ovim valutama primenjena pokazala se kao izuzetno otporna na hakerske  napade i stručnjaci su mišljenja da ova tehnologija ima blistavu budućnost. Ono što je posebno indikativno u ovom slučaju je da su univerziteti širom sveta započeli sa intenzivnim uvođenjem u nastavne programe izučavanje tehnologije “lanca blokova” koja je primenjena u ovim sistemima.