Forum

Tema:
„RAZVOJ KARIJERE U 21.VEKU“Moderator:
Prof. dr Žarko Pavić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo