Forum

Tema:
STANJE I PERSPEKTIVE VISOKO TEHNOLOŠKOG PREDUZETNIŠTVA - IT SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI


Moderator:
Prof. dr Milan Krstić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo