Forum

Tema:
STANJE I PERSPEKTIVE VISOKO TEHNOLOŠKOG PREDUZETNIŠTVA - IT SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI


Moderator:
Prof. dr Milan Krstić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Učesnici Foruma bili su:

 • Dr Sandra Nešić, Program Manager,  ICT  HUB, Beograd
 • Mr Goran Vujičić,  METER&CONTROL doo, Zemun
 • Milan Šolaja, direktor,  Vojvođanski IKT klaster, Novi sad
 • Orlić Nenad, MADNET, vlasnik, Pančevo
 • Miljan Puzović, Preduzetnik, Računarsko programiranje MOD CIPHER 



  ZAKLJUČCI SA FORUMA
  1. Ocenjeno da je tema Foruma aktuelna i da se održavanje  Foruma se pokazalo opravdanim.
  2. Apostrofirana su dva ključna koncepta realizacije IT preduzetništva u Republici Srbiji, i to:
   
 • Naši programeri rade na zadacima i poslovima po zahtevima ino partnera, i
 • Naši programeri realizuju sopstvene IT proizvode i iste plasiraju u zemlji i u inostranstvu.
 • Ocenjeno je da danas preovladava slučaj pod a), a da treba uložiti napore da se situacija u budućnosti promeni u korist razvoja slučaja pod b).
  3. Ocenjeno je da za razvoj preduzetništva u IT sektoru potrebno sa edukacijom započeti u najranijem detinjstvu.
  4. Ukazano je na probleme pokretanja preduzetničkog poduhvata u IT, posebno kada su u pitanju preduzetnici koji su u kategoriji paušalnog oprezivanja.
  4. Ukazano je na činjenicu etiketiranja uspešnih IT preduzetnika, koji kada u razvoja poslovanja i firme ostvare zapažen uspeh u preduzetništvu, umesto priznanja  dobijaju negativnu epitet i bivaju proglašeni „tajkunima“.