Poziv autorima

Poziv autorima

Pozivamo Vas da Vaše radove pošaljete najkasnije do 1. jula. 
Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Tematskom zborniku.  

Teme Konferencije EEE2023 su obrazovanje; zapošljavanje i preduzetništvo.
 
Autori se pozivaju da dostave kompletne radove na engleskom jeziku. Maksimalan broj autora na radu je tri.
Autori radova snose punu odgovornost za originalnost i sadržaj sopstvenih radova.

Svi radovi će biti pregledani od strane međunarodnog naučnog odbora.
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa Konferencije sa ISBN brojem.

Oblici rada: Originalni, pretežno istraživački, neobjavljivani radovi