Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:
 
Registracija i predaja radova: 1. jul 2023.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 1. septembar 2023.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 20. septembra 2023..
Dani konferencije: 26-28. oktobra 2023.
Apstrakte i radove prijaviti putem sajta www.eee-conference.com (u delu prijava apstrakta ili prijava rada).
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs