Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:

Prijava apstrakta rada: 01.05.2019.
Informacija o prihvatanju apstrakta rada: 05.05.2019.
Registracija i predaja radova: 30.06.2019.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 15.09.2019.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 05.10.2019.
Dani konferencije: 17-19. 10. 2019.
Apstrakte i radove prijaviti putem sajta www.eee-conference.com (u delu prijava apstrakta ili prijava rada) .
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs