Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:
 
Registracija i predaja radova: 25. jul 2021.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 01. septembar 2021.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 01. oktobar 2021.
Dani konferencije: 21-23.  oktobar 2021.
Apstrakte i radove prijaviti putem sajta www.eee-conference.com (u delu prijava apstrakta ili prijava rada) .
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs