Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:
Prijava apstrakta rada: 01.06. 2018.
Informacija o prihvatanju apstrakta rada: 15.06. 2018.

Registracija i predaja radova: 25.07. 2018.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 01.10. 2018.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 10.10. 2018.
Dani konferencije: 18-20. 10. 2018.
Apstrakte i radove prijaviti putem sajta www.eee-conference.com (u delu prijava apstrakta ili prijava rada) .
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs