Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE

Prijava apstrakta rada: 15.05. 2017.
Informacija o prihvatanju apstrakta rada: 20.05. 2017.
Registracija i predaja radova: 10.06. 2017.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 01.09. 2017.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 01.10. 2017.
Dani konferencije: 19.-21. 10. 2017.
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs