Uslovi plaćanja

KOTIZACIJA:
100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)
Za studente doktorskih studija: 50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate - uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).
Kotizacija se plaća po radu.
Izvršene uplate se ne vraćaju.
Instrukcije za plaćanje kotizacije nalaze se na sajtu: www.eee-conference.com
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 05. oktobra 2018.
Prihvaćeni radovi za koje ne bude uplaćena kotizacija najkasnije do 05.10.2018. neće biti objavljeni u Tematskom zborniku.

Preuzmite uputstvo za plaćanje