Uslovi plaćanja

KOTIZACIJA:

100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)
Kotizacija se plaća po radu.
Izvršene uplate se ne vraćaju.
Instrukcije za plaćanje kotizacije nalaze se na sajtu: www.eee-conference.com
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 01. oktobra 2019.
Prihvaćeni radovi za koje ne bude uplaćena kotizacija najkasnije do 01. oktobra 2019. neće biti objavljeni u Tematskom zborniku.

Preuzmite uputstvo za plaćanje