Uslovi plaćanja

USLOVI PLAĆANJA I REGISTRACIJA

100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)
Za studente doktorskih studija: 50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate - uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).
Plaćanje kotizacije za učešće na Okruglom stolu:
50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)
Za studente doktorskih studija: 30 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate - uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).

Kotizacija se plaća po radu.
Izvršene uplate se ne vraćaju.
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2017. 

Preuzmi Instrukcije za plaćanje kotizacije