Uslovi plaćanja

KOTIZACIJA:
100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu). Kotizacija se plaća po radu.  
Izvršene uplate se ne vraćaju.
Instrukcije za plaćanje kotizacije nalaze se na sajtu: www.eee-conference.com
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 20. septembra
Prihvaćeni radovi za koje ne bude uplaćena kotizacija najkasnije do 20. septembra neće biti objavljeni u Tematskom zborniku.
 
Preuzmite instrukcije za plaćanje